Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Centrum Stadshagen

General

Stadshagen is een uitbreidingswijk (vinex-locatie) ten noorden van de binnenstad van Zwolle. De rationele structuur van de Mastenbroekpolder, ontgonnen in de 14e eeuw, vindt zijn pendant in de stedenbouwkundige hoofdopzet van de wijk. De benadering voor de uitbreiding van het stadshart aan het Twistvliet sluit naadloos aan op Panorama Nederland. Het is een oproep van het College van Rijksadviseurs (CRa) om de uitdagingen waarvoor we in Nederland staan integraal aan te pakken en zo ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin des woords te realiseren. In het uitbreidingsplan hebben opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit en energie, maar ook stedenbouwkundige inpassing, ruimtelijke kwaliteit, beleving en gebruikscomfort, geleid tot een integraal gelaagd ontwerp. Mooie voorbeelden in het plan zijn de Hortus Conclusus en de Kas, plekken waar duurzaamheidsambities optimaal zichtbaar zijn en tevens ruimte is voor sociale aspecten als educatie en ontmoeting.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Centrum Stadshagen. Click here to see everything you're following.
You stopped following Centrum Stadshagen
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Centrum Stadshagen is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites