Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Albert Cuypgarage en watertuinen

General

Auto’s op straat

De Pijp in Amsterdam werd gebouwd in de laatste decennia van de negentiende eeuw en is dus niet ontworpen rekening te houden met de grote aanwezigheid van auto’s in de stad. In de jaren zestig en zeventig stonden zelfs de stoepen in de smalle straten vol met auto’s. De gemeente moest twee tegenstrijdige wensen honoreren. De bewoners wilden niet van hun auto af, maar wel in een leefbare buurt wonen waar je kon buiten spelen en ongehinderd wandelen. Eenrichtingsverkeer, nieuwe dure parkeervoorzieningen en strenge handhaving verbeterden de situatie enigszins. Maar aanzienlijk autoluwer wordt De Pijp met de aanleg van de door ZJA Zwarts & Jansma Architecten ontworpen nieuwe Albert Cuypgarage onder het water van de Boerenwetering tussen de Ruysdaelkade en de Hobbemakade. Er is al vaker over gefantaseerd, maar dit is de eerste parkeergarage die gebouwd is onder het water van een Amsterdamse gracht.


Lang en smal

Zestig van de 600 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage zijn bestemd voor bezoekers van de buurt, de rest is bedoeld voor vergunninghouders in de Albert Cuypbuurt. Omdat een flink aantal parkeerplekken in de buurt verdwijnen is er daar meer ruimte voor groen, pleintjes en speelplekken. Bovendien is er een fietsenstalling in de garage voor 60 fietsen. Voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen gaat de buurt er flink op vooruit.


Om zoveel voertuigen kwijt te kunnen zijn twee parkeerlagen nodig over een lengte van 260 meter. In die smalle en lange ruimte is het van groot belang dat de toegang voor auto’s makkelijk en overzichtelijk is. Daarvoor zorgen de lange hellingbanen helemaal tegen de buitenkant. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken staan de wagens onder een hoek van 70 graden, en zijn ook de ovalen kolommen in een elfde hoek geplaatst. Wie lopend of rijdend passeert ervaart een levendig ritmisch visueel effect. Dat wordt nog eens ondersteund door de kobaltblauwe belijning en de biezen op de kolommen, die helder en duidelijk zijn om je te oriënteren. De plafonds zijn egaal omdat bijna alle leidingen en kabels zijn weggewerkt, wat een rustig en transparant beeld geeft. Er zijn geen schemerige hoeken of onduidelijke holtes in de garage. Door de glazen huisjes op de trappenhuizen en de lange hellingbanen komt er veel daglicht binnen, wat altijd een veilig en prettig gevoel geeft.


Vanaf de straat

Het idee achter het ontwerp van ZJA is om de garage zo veel mogelijk te laten opgaan in het bestaande stadslandschap. De installaties zijn weggewerkt en de hellingbanen zijn zonder opvallende verhogingen ingepast in de bestaande kade. Simpel en veilig is het motto, en visueel zo onopvallend mogelijk, om de kwaliteit van de openbare ruimte, die vooral voor voetgangers en fietsers is ingericht, optimaal te laten. De toegangen en de liften zijn zo transparant mogelijk gemaakt en bescheiden van omvang. Omdat het parkeersysteem onthoudt welke kenteken op welke parkeerplaats staat heet dit een slimme parkeergarage. Maar de werkelijke slimheid schuilt er natuurlijk in dat er geen vierkante meter stad is opgeofferd aan het onderbrengen van 600 auto’s, zodat de bewoners en bezoekers van de Pijp genieten van meer ruimte, meer groen en rust.


Drijvende tuinen

In de straten van de Pijp is door de komst van de Albert Cuypgarage meer ruimte voor planten, bloemen en bomen dat mooi aansluit bij het groen op het water van de Boerenwetering. Langs de oevers van de Boerenwetering, op het dak van de Albert Cuypgarage, zijn namelijk de vijfenvijftig drijvende watertuinen teruggekeerd, die de bewoners van De Pijp al meer dan twintig jaar onderhouden. Ze zijn gemaakt van grote houten kisten waarin verschillende waterplanten groeien, waardoor niet alleen de waterkwaliteit verbetert, maar ook het aanzicht op de kale kademuren. De watertuinen bieden watervogels bovendien een veilige broedplaats.


Awards: Betonprijs 2019, Juryprijs Architizer A+Awards 2019, Award of Excellence voor Architectural Achievement in 2019 en onderscheiden met een ESPA Gold Award in 2018.

Nominatie: WAN Transport Award 2019


Klant: Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever ZJA: Max Bögl Nederlands B.V.

Onderaannemers Max Bögl: Volker Staal en Funderingen, ABT, Beens Groep , De Vries & van de Wiel, Proton Bau, DCN, Van Velzen, Van Dorp Installaties, Van Haastere B.V.  

Hoofdconstructeur: Van Rossum

Geotechnisch advies: CRUX

Jaar: 2018


Foto's: Jeroen Musch en ZJA
De Albert Cuypgarage is gebouwd door Max Bögl Nederland B.V. in opdracht van de gemeente Amsterdam met als doel de leefbaarheid in de Amsterdamse wijk De Pijp te vergroten en de schaarse openbare ruimte beter te benutten. De parkeergarage is bijna onzichtbaar op straatniveau, omdat deze volledig verborgen is onder een bestaande gracht en zo opgaat in het stedelijke landschap. De parkeergarage creëert niet alleen ruimte voor parkeren door efficiënt gebruik te maken van de beperkte openbare ruimte, maar biedt ook ruimte voor ontspanning, groen en spelende kinderen.


Transformatie van een wijk

In de smalle straten van de Pijp was weinig ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Bovendien was de parkeerdruk hoog met veel zoekverkeer als gevolg. In de Frans Halsbuurt in De Pijp zijn vrijwel alle parkeerplaatsen op straat verwijderd en verplaatst naar de parkeergarage. Voormalige parkeerplaatsen zijn opnieuw ingericht om zo meer openbare ruimte te creëren voor nieuwe speeltuinen, planten en pleinen. Hierdoor is de wijk getransformeerd in een aantrekkelijk gebied met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De leefbaarheid in de Amsterdamse wijk De Pijp is er enorm op vooruit gegaan met ruimere, groenere en rustigere straten en er is een bijna autovrije buurt ontstaan.

Drijvende tuinen

In de straten van de Pijp is door de komst van de Albert Cuypgarage meer ruimte voor planten, bloemen en bomen dat mooi aansluit bij het groen op het water van de Boerenwetering. Langs de oevers van de Boerenwetering, op het dak van de Albert Cuypgarage, zijn namelijk de vijfenvijftig drijvende watertuinen teruggekeerd, die de bewoners van De Pijp al meer dan twintig jaar onderhouden. Ze zijn gemaakt van grote houten kisten waarin verschillende waterplanten groeien, waardoor niet alleen de waterkwaliteit verbetert, maar ook het aanzicht op de kale kademuren. De watertuinen bieden watervogels bovendien een veilige broedplaats.


Architizer A+ Award

De door ZJA Zwarts & Jansma Architecten ontworpen Albert Cuypgarage in Amsterdam is door de jury verkozen tot winnaar van de internationale Architizer A+Awards 2019 in de categorie Architectuur + Stedelijke Transformatie.

Bas Symons, projectarchitect bij ZJA: “We zijn zeer vereerd met deze Architizer A+ Award voor de Albert Cuypgarage in Amsterdam en de erkenning door de jury. De Albert Cuypgarage is een mooi toonbeeld hoe een wijk kan transformeren en meer ruimte kan creëren op straat voor bewoners in een dichtbevolkte stad met beperkte openbare ruimte. Een ideaal voorbeeld voor andere steden met weinig ruimte bovengronds.”


De Albert Cuypgarage is gebouwd door Max Bögl Nederland B.V. in opdracht van de gemeente Amsterdam met als doel de leefbaarheid in de Amsterdamse wijk De Pijp te vergroten en de schaarse openbare ruimte beter te benutten. De parkeergarage is bijna onzichtbaar op straatniveau, omdat deze volledig verborgen is onder een bestaande gracht en zo opgaat in het stedelijke landschap. De parkeergarage creëert niet alleen ruimte voor parkeren door efficiënt gebruik te maken van de beperkte openbare ruimte, maar biedt ook ruimte voor ontspanning, groen en spelende kinderen.


Transformatie van een wijk

In de smalle straten van de Pijp was weinig ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Bovendien was de parkeerdruk hoog met veel zoekverkeer als gevolg. In de Frans Halsbuurt in De Pijp zijn vrijwel alle parkeerplaatsen op straat verwijderd en verplaatst naar de parkeergarage. Voormalige parkeerplaatsen zijn opnieuw ingericht om zo meer openbare ruimte te creëren voor nieuwe speeltuinen, planten en pleinen. Hierdoor is de wijk getransformeerd in een aantrekkelijk gebied met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De leefbaarheid in de Amsterdamse wijk De Pijp is er enorm op vooruit gegaan met ruimere, groenere en rustigere straten en er is een bijna autovrije buurt ontstaan.

Drijvende tuinen

In de straten van de Pijp is door de komst van de Albert Cuypgarage meer ruimte voor planten, bloemen en bomen dat mooi aansluit bij het groen op het water van de Boerenwetering. Langs de oevers van de Boerenwetering, op het dak van de Albert Cuypgarage, zijn namelijk de vijfenvijftig drijvende watertuinen teruggekeerd, die de bewoners van De Pijp al meer dan twintig jaar onderhouden. Ze zijn gemaakt van grote houten kisten waarin verschillende waterplanten groeien, waardoor niet alleen de waterkwaliteit verbetert, maar ook het aanzicht op de kale kademuren. De watertuinen bieden watervogels bovendien een veilige broedplaats.


Architizer A+ Award

De door ZJA Zwarts & Jansma Architecten ontworpen Albert Cuypgarage in Amsterdam is door de jury verkozen tot winnaar van de internationale Architizer A+Awards 2019 in de categorie Architectuur + Stedelijke Transformatie.

Bas Symons, projectarchitect bij ZJA: “We zijn zeer vereerd met deze Architizer A+ Award voor de Albert Cuypgarage in Amsterdam en de erkenning door de jury. De Albert Cuypgarage is een mooi toonbeeld hoe een wijk kan transformeren en meer ruimte kan creëren op straat voor bewoners in een dichtbevolkte stad met beperkte openbare ruimte. Een ideaal voorbeeld voor andere steden met weinig ruimte bovengronds.”


Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Albert Cuypgarage en watertuinen. Click here to see everything you're following.
You stopped following Albert Cuypgarage en watertuinen
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Albert Cuypgarage en watertuinen is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites